Tiraspol. Trolleybus

1. ZiU-9
2. ZiU-9
3. ZiU-9
4. ZiU-9
5. ACSM-321
6. ZiU-9
7. ZiU-9
8. AСSM-420
9. ACSM-321
10. ACSM-321
11. ACSM-321
12. ZiU-9
13. ZiU-9

Leave a Reply